29.11.2020, čas: 8:07 Průvodce Českem - InfoČesko.cz | Beskydy.cz | inPhoto počasí
Jeseníky
Hledej >>
Podrobné vyhledávání ve všech kategoriích


Přihlášení
Login
Heslo


Spolupráce


Jeseníky

Náhodný tip

Počasí
Předpověď počasí

www.infojeseniky.cz - Hrubý Jeseník - Malá Morávka - MALÁ MORÁVKA

MALÁ MORÁVKA

Negarantovaná informace
Adresa:Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka
Telefon:+420 554 273 225
Fax:+420 554 273 095
Email:starosta(zavináč)malamoravka(tečka)cz
WWW:http://www.malamoravka.cz
GPS:50°0'56,150"N, 17°18'52,805"E
Odpovědná osoba:Ondřej Holub, starosta

Pro detail klikni (ortofotomapa)

Základní mapa

Malá Morávka je horská obec jejíž součástí je Karlov. Spolu tvoří největší rekreační, turistické a lyžařské středisko v Jeseníkách. Leží na soutoku Bílého potoka s Moravicí ve východní části Hrubého Jeseníku, na území CHKO Jeseníky. Malá Morávka je známá svým turistickým ruchem ve všech ročních obdobích a ideálními podmínkami pro lyžování. Nejcennější hodnotou Malé Morávky je zachovalé přírodní a životní prostředí. K nejvýznamnějším místům patří Velká kotlina, která je dnes součástí největšího chráněného území v Jeseníkách, Národní přírodní rezervace Praděd. Mezi nejvzácnější rostliny na území obce patří tzv. endemické druhy, které se nevyskytují jinde na světě jen v Jeseníkách. Jsou to např. zvonek jesenický, hvozdík kartouzek sudetský, jitrocel tmavý sudetský, lipnice jesenická.

Status: obec
Celková výměra: 6158 ha
Počet obyvatel: 646 (k 1.1.2011)
Okres: Bruntál
Obvody, části:
Nadmořská výška: 660 m n. m.

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: Obec leží 11 km západně od okresního města Bruntálu.
  • Vlakem: nejbližší stanice je Bruntál, žel.st., odtud jsou autobusové spoje.
  • Autobusem: Autobusosvá zastávka je vzdálena asi 300 m.
  • Autem: Příjezd až chatě osobními auty s přilehlým parkovištěm (i v zimním období).
  • Pěšky: červená TZ směr Hvězda; zelená a modrá TZ směr Karlov pod Pradědem, žlutá TZ směr Ovčárna Praděd.
  • Na kole: cyklotrasa č. 6073, 6077.

Území bylo osídleno od přelomu 13. a 14. století, první písemná zmínka je z roku 1524. Na konci 15. století území spravovali páni z Vrbna. I zde se těžily různé kovy, především však železná ruda, už v 16. století se odtud vozila do bruntálského hamru. Bernard z Vrbna nechal pak postavit nové hutě a hamry.

Do roku 1682 se počet obyvatel zvýšil asi na pět set. Vznikaly nejen nové chalupy, ale i hamry. Nové centrum obce vyrostlo i při odbočce cesty do Karlova. V prvních čtyřech desetiletích 18. století svědčí výrazná stavební činnost o prosperitě obce i drátoven, které tenkrát ponejvíce vlastnila rozvětvená rodina Schilderova. Výrobní program se totiž po vzniku železáren v Ludvíkově zaměřil především na drátařství. Z rozhodnutí vrchnosti však přišla drátovna v horní části obce do dražby a získal ji drátařský mistr Antonín Weiss. S ním vstoupila do Malé Morávky rodina, jejíž jméno bylo po další čtyři generace spojeno s historií zdejšího drátařství a později i papírenství. Kromě toho i nemalého kulturního dění. Značný majetek po Antonínu Weissovi převzali po jeho smrti synové Jan Kašpar a Karel Josef, kteří společně vybudovali ještě další drátovnu. Kromě ní odkoupili i nejmladší vrchnostenský hamr, postavený roku 1780 a nazvaný po svém zakladateli Karlův hamr.

Jan Kašpar Weiss navíc přikoupil i druhý hamr. Oba bratři zemřeli roku 1979. Pozůstalé manželky nechaly oběma zesnulým vytesat na zdejším hřbitově společný náhrobek ve tvaru empírového obelisku. Nápis na něm dodnes připomíná jejich dobré vlastnosti i zásluhy obou o obec. Autorem náhrobku byl v roce 1800 Amadeus Strauss, sochař žijící tenkrát v Bruntále. Drátovna byla zmodernizována, když však roku 1832 vyhořela, byla místo ní zřízena papírna. Odbyt výrobků hledali morávečtí drátaři nejenom doma, ale také za hranicemi země, především v Polsku a Uhrách. Jejich technická zařízení však stále více zastarával, což přirozeně výrobu komplikovalo. Se jménem Jana Weisse je v Malé Morávce spojována i muzikantská tradice. On sám byl dobrý hudebník a staral se také o muzikantské vzdělávání svých zaměstnanců. Sestavil tady i kvarteto a místní kapelu. Kapela nadále existovala ještě po řadu desetiletí a účinkovala občas i v lázních v Karlově Studánce. Muzikanti si při koncertování oblékali havířské uniformy.
Weissové se také přičinili o stavbu kaple na Kapličkovém vrchu.
Základní kámen nového farního kostela Nejsvětější Trojice byl položen v roce 1790. Dokončen a slavnostně vysvěcen byl 22. října 1793.
Koncem 18. století stály v Malé Morávce už dvě školní budovy. Nynější školní budova byla na jejím místě postavena v letech 1907 – 1908. Kolem roku 1790 stálo v Malé Morávce více než sto padesát domů, ponejvíce roubených ze dřeva. Od počátku 19. století si nahrazovali nejbohatší obyvatelé staré stavby novými, zděnými z kamene a cihel. Z etnografického hlediska spadají zdejší chalupy do kategorie domů sudetoněmeckého jesenického typu. Ponejvíce se jedná o jednodomy s obytnou a hospodářskou částí, tzv. “pod jednou střechou”.
Kolem domů probíhaly četné vodní náhony, v nichž proudila voda nejenom k drátovnám, ale také k bělidlům a mlýnům. Dnes už na většinu z nich upozorňují pouze řady vzrostlých stromů.
Staletá činnost hutí poznamenala v minulosti i tvář zdejšího údolí. Kupily se tu dlouhé a široké haldy strusky, vysoké až několik metrů. V 19. století se dolování postupně omezovalo. V 70. letech minulého století tato činnost zcela ustala, poněvadž zdejší ruda se nevyrovnala rudě dovážené k nám už ze Švédska. Konkurence vítkovických železáren od r. 1828, i vznik bohumínských drátoven způsobily téměř úplný zánik kdysi manufakturního průmyslu v Malé Morávce. Tam zůstal v činnosti pouze starý Karlův hamr, později továrna Olbrichova.
Nicméně i ve 2. polovině 19. století pokračoval stavební ruch.
Z Bruntálu byla přivedena železnici.
Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo povětšině odsunuto, o bydlení ve starých roubených chalupách nebyl mezi Čechy velký zájem. Tenkrát si mnohé dřevěnice zakoupili lidé z větších měst, především z Olomouce, Ostravy, Opavy a Brna, výhradně k rekreačním účelům, čímž je zachránili pro budoucnost. Později byly totiž demolovány více než tři desítky opuštěných domů, a tím zničeny velké kulturní hodnoty. Tyto staré dřevěné chalupy, založené často v 18. století, ale i mnohé zděné domy postavené v 19. století, jsou bohatstvím, jakým se v Evropě může honosit jenom málo regionů. Lidé, kteří je stavěli, měli jak mimořádný cit pro proporce a tvar, tak i velké krajinotvorné cítění. Proto tyto chalupy, označované jako lidové stavby, zdejší horská údolí ladně doplnily a pohledově obohatily.

Malá Morávka se svým okolím je dnes vyhledávána všemi, kdo milují přírodu i kulturní hodnoty. V obci byla vyhlášena roku 1995 vesnická památková zóna a mnohé z chalup jsou zapsány jako památky lidové architektury.
Významnými pamětihodnostmi jsou původní dřevěné stavby, zděná kaple na Kapličkovém vrchu se vzácnými nástropními malbami datovanými rokem 1800. V kapli je Muzeum Kapličkový vrch. Na místním hřbitově byl pochován významný přírodovědec minulého století, profesor brněnské univerzity a člen společnosti Národního muzea v Praze Fridrich Anton Kolenati a ve své době proslavená hospodyně na staré i nové Ovčárně Rasa Grohalová (hospodařila zde 55 let) vyznamenaná císařem Františkem Josefem stříbrným záslužným křížem. Je zde i pozoruhodný náhrobek bratří Weiszů (významných podnikatelů v obci) z roku 1800 s bohatou výzdobou. Původní dřevěný kostel Nejsvětější Trojice byl nahrazen kostelem zděným, který spolu se hřbitovní zdí, márnicí a farou tvoří cenný soubor památkových objektů. Za zmínku stojí hraniční kámen na Vysoké holi, který byl v r. 1624 osazen Řádem německých rytířů po zkonfiskování majetku pánů z Vrbna (účastníků stavovského povstání 1621) císařem Ferdinandem II. V obci byly nalezeny archeologické nálezy nádob z konce 13. stol.

Kompletní informační servis poskytuje místní turistické informační centrum.

V obci jsou služby jak pro rekreanty tak sportovce. Přímo v obci se nachází řada lyžařských vleků s kvalitním zázemím. V areálu Srubovka nabízí jízdu na koni v letním i zimním období. V zimním období je Malá Morávka i Karlov rájem běžkařů, naopak v dalších měsících jsou plně k dispozici značené cyklotrasy do okolí.

Více než 300 rekreačních chat nabízí přes 3200 míst k ubytování.

Chata Kopřivná, Na Rychtě (603 869 568), Pod Kapličkou (554 273 007), U Kovárny (554 273 100), U Křížku (554 273 139), Hotel Sauna (554 273 037), Penzion Ema (554 273 078), Pohoda (554 273 102), Praděd (554 273 102), U Bohouše (554 273 115).

Datum poslední aktualizace článku: 03.08.2015